Thực hiện sự chỉ đạo  của phòng GD&ĐT Tân Sơn. Hôm nay, trường MN Tam Thanh đã tổ chức  phổ biến ,quán  triệt, triển khai nội dung thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT  ngày 19 tháng 5 ...